Księgi wieczyste, Łazy, ul. Kwiatowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Kwiatowa 1A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Kwiatowa 9 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Kwiatowa 11D brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Kwiatowa 12 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Kwiatowa 13 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Kwiatowa 13A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Kwiatowa 15B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Kwiatowa 21D brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Kwiatowa 25B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Kwiatowa 28 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Kwiatowa 28A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.