Księgi wieczyste, Łazy, ul. Miła

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Miła 4 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Miła 4A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Miła 8 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Miła 10 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Miła 10A brak lokali WA1I/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Miła 10B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Miła 12 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.