Księgi wieczyste, Łazy, ul. Podleśna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Podleśna 9 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Podleśna 13 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Podleśna 33 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Podleśna 49 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Podleśna 53 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Podleśna 57 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Podleśna 67 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Podleśna 81 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Podleśna 83 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Podleśna 141 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.