Księgi wieczyste, Łazy, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Polna 1D brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Polna 1E brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Polna 1F brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Polna 1G brak lokali WA1I/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Polna 2 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Polna 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Polna 5B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Polna 6 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Polna 10 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Polna 16A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Polna 16B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.