Księgi wieczyste, Łazy, ul. Posępna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Posępna 4 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Posępna 17 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.