Księgi wieczyste, Łazy, ul. Przyszłości

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Przyszłości 2 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Przyszłości 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Przyszłości 4 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Przyszłości 5A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Przyszłości 6 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Przyszłości 7 21 lokali WA5M/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Przyszłości 9 16 lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Przyszłości 11 18 lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Przyszłości 26 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.