Księgi wieczyste, Łazy, ul. Rolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Rolna 3B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Rolna 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Rolna 7 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Rolna 20 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Rolna 25A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Rolna 25B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Rolna 27 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Rolna 31A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Rolna 31B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Rolna 33 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Rolna 39 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Rolna 41 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Rolna 45 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Rolna 47 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.