Księgi wieczyste, Łazy, ul. Sasanki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Sasanki 1 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Sasanki 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Sasanki 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Sasanki 9 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.