Księgi wieczyste, Łazy, ul. Sezamkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Sezamkowa 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Sezamkowa 11 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Sezamkowa 13 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Sezamkowa 15 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.