Księgi wieczyste, Łazy, ul. Skrajna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Skrajna 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Skrajna 10 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.