Księgi wieczyste, Łazy, ul. Szmaragdowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Szmaragdowa 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Szmaragdowa 4 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Szmaragdowa 9 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Szmaragdowa 13 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Szmaragdowa 14 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Szmaragdowa 15 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.