Księgi wieczyste, Łazy, ul. Teatralna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Teatralna 2 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Teatralna 6 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Teatralna 8 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Teatralna 10 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Teatralna 12 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Teatralna 14 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Teatralna 16 brak lokali WA1I/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.