Księgi wieczyste, Łazy, ul. Wąska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Wąska 1 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Wąska 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Wąska 4 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Wąska 9 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Wąska 10C brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Wąska 10F brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Wąska 10K brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Wąska 11 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Wąska 13 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Wąska 15A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Wąska 17 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Wąska 17A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Wąska 18 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Wąska 18A brak lokali WA1I/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Wąska 20 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Wąska 21 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Wąska 21A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Wąska 23 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Wąska 29 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Wąska 29B brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Wąska 29D brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Wąska 29E brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Wąska 30 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Wąska 31C brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Wąska 35 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Wąska 35A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.