Księgi wieczyste, Michałowice, ul. Dworcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Michałowice, ul. Dworcowa 2 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Michałowice, ul. Dworcowa 2A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Michałowice, ul. Dworcowa 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Michałowice, ul. Dworcowa 8 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.