Księgi wieczyste, Michałowice, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Michałowice, ul. Ogrodowa 1 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Michałowice, ul. Ogrodowa 1B brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Michałowice, ul. Ogrodowa 2A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Michałowice, ul. Ogrodowa 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Michałowice, ul. Ogrodowa 3A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Michałowice, ul. Ogrodowa 3D brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Michałowice, ul. Ogrodowa 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Michałowice, ul. Ogrodowa 7 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Michałowice, ul. Ogrodowa 10 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Michałowice, ul. Ogrodowa 16 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.