Księgi wieczyste, Piastów, ul. Kopernika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Piastów, ul. Kopernika 2 2 lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Piastów, ul. Kopernika 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Piastów, ul. Kopernika 5 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Piastów, ul. Kopernika 6 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Piastów, ul. Kopernika 8 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Piastów, ul. Kopernika 8A brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Piastów, ul. Kopernika 15 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Piastów, ul. Kopernika 16 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.