Księgi wieczyste, Piastów, ul. Struga

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Piastów, ul. Struga 2 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Piastów, ul. Struga 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Piastów, ul. Struga 5 3 lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Piastów, ul. Struga 7 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.