Księgi wieczyste, Izabelin C, ul. Sierakowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Izabelin C, ul. Sierakowska 3 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/6
Izabelin C, ul. Sierakowska 9 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/8
Izabelin C, ul. Sierakowska 10 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/5
Izabelin C, ul. Sierakowska 11 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/0
Izabelin C, ul. Sierakowska 12 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/8
Izabelin C, ul. Sierakowska 14 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/3
Izabelin C, ul. Sierakowska 15 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/4
Izabelin C, ul. Sierakowska 16 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/3
Izabelin C, ul. Sierakowska 20 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/5
Izabelin C, ul. Sierakowska 23 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/7
Izabelin C, ul. Sierakowska 25 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/1
Izabelin C, ul. Sierakowska 26 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/4
Izabelin C, ul. Sierakowska 27 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/8
Izabelin C, ul. Sierakowska 29 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/6
Izabelin C, ul. Sierakowska 30 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/6
Izabelin C, ul. Sierakowska 35 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/3
Izabelin C, ul. Sierakowska 37 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/7
Izabelin C, ul. Sierakowska 38 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/1
Izabelin C, ul. Sierakowska 39 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/7
Izabelin C, ul. Sierakowska 41 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/1
Izabelin C, ul. Sierakowska 42 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/9
Izabelin C, ul. Sierakowska 54 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/4
Izabelin C, ul. Sierakowska 68 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/5
Izabelin C, ul. Sierakowska 70 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/8
Izabelin C, ul. Sierakowska 73 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/8
Izabelin C, ul. Sierakowska 74 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/5
Izabelin C, ul. Sierakowska 76 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/0
Izabelin C, ul. Sierakowska 78 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/4
Izabelin C, ul. Sierakowska 80 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/2
Izabelin C, ul. Sierakowska 83 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/8
Izabelin C, ul. Sierakowska 87 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/0
Izabelin C, ul. Sierakowska 111 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.