Księgi wieczyste, Głogówek, ul. Rataja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Głogówek, ul. Rataja 2 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/2
Głogówek, ul. Rataja 4 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/3
Głogówek, ul. Rataja 6 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Rataja 7 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/4
Głogówek, ul. Rataja 8 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/5
Głogówek, ul. Rataja 9 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/9
Głogówek, ul. Rataja 10 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/6
Głogówek, ul. Rataja 11 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/0
Głogówek, ul. Rataja 12 brak lokali OP1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.