Księgi wieczyste, Przemyśl, ul. Bolesława Śmiałego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przemyśl, ul. Bolesława Śmiałego 3 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/8
Przemyśl, ul. Bolesława Śmiałego 5A 2 lokali PR1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.