Księgi wieczyste, Przemyśl, ul. Fischera

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przemyśl, ul. Fischera 5 2 lokali PR1P/xxxxxxxx/2
Przemyśl, ul. Fischera 8 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/8
Przemyśl, ul. Fischera 11 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/8
Przemyśl, ul. Fischera 13 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/8
Przemyśl, ul. Fischera 15 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/8
Przemyśl, ul. Fischera 17 brak lokali PR1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.