Księgi wieczyste, Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 1 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/3
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 2 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/3
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 3 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/3
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 5 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/4
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 7 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/1
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 8 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/0
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 10 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/0
Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 12 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.