Księgi wieczyste, Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 1 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/1
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 8 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/1
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 12 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/5
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 17 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/9
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 25 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/3
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 48 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/8
Sędziszów Małopolski, ul. Ługowa 52 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.