Księgi wieczyste, Sędziszów Małopolski, ul. Reja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sędziszów Małopolski, ul. Reja 1 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/7
Sędziszów Małopolski, ul. Reja 2 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/4
Sędziszów Małopolski, ul. Reja 3 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.