Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Batorego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Batorego 1 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Batorego 2 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/3
Lipsk, ul. Batorego 7 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Batorego 8 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Batorego 9 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Batorego 10 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Batorego 13 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Batorego 16 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Batorego 17 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Batorego 18 18 lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Batorego 19 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/3
Lipsk, ul. Batorego 20 4 lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Batorego 21 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Batorego 22 7 lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Batorego 23 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Batorego 27 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/7
Lipsk, ul. Batorego 29 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/5
Lipsk, ul. Batorego 31 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/9
Lipsk, ul. Batorego 33 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.