Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Grodzieńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Grodzieńska 1 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Grodzieńska 2 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Grodzieńska 6 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/5
Lipsk, ul. Grodzieńska 10 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.