Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Miejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Miejska 1 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Miejska 2 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Miejska 3 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Miejska 4 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Miejska 6A brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Miejska 7 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Miejska 8 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Miejska 9 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Miejska 10 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Miejska 13 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Miejska 21 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Miejska 25 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.