Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Ogrodowa 1 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Ogrodowa 2 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Ogrodowa 2A brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Ogrodowa 6 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Ogrodowa 8 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/8
Lipsk, ul. Ogrodowa 9 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Ogrodowa 10 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/9
Lipsk, ul. Ogrodowa 14 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Ogrodowa 16 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Ogrodowa 18 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Ogrodowa 22 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.