Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Rzemieślnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Rzemieślnicza 3 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Rzemieślnicza 4 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6
Lipsk, ul. Rzemieślnicza 5 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Rzemieślnicza 7 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/4
Lipsk, ul. Rzemieślnicza 9 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.