Księgi wieczyste, Lipsk, ul. Wesoła

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lipsk, ul. Wesoła 1 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/5
Lipsk, ul. Wesoła 3 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Wesoła 4 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/9
Lipsk, ul. Wesoła 5 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/3
Lipsk, ul. Wesoła 6 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/3
Lipsk, ul. Wesoła 7 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/5
Lipsk, ul. Wesoła 8 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/5
Lipsk, ul. Wesoła 9 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/7
Lipsk, ul. Wesoła 10 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/0
Lipsk, ul. Wesoła 11 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Wesoła 12 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/2
Lipsk, ul. Wesoła 13 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1
Lipsk, ul. Wesoła 14 brak lokali SU1A/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.