Księgi wieczyste, Białystok, ul. Cieszyńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Cieszyńska 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Cieszyńska 3A brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Cieszyńska 7 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.