Księgi wieczyste, Białystok, ul. Gołdapska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Gołdapska 2 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Gołdapska 4 18 lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gołdapska 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 6 12 lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gołdapska 7 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 8 13 lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gołdapska 9 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 10 19 lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gołdapska 12 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gołdapska 13 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 14 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 16 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gołdapska 17 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gołdapska 20 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gołdapska 21 2 lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Gołdapska 24 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Gołdapska 28 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 29 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Gołdapska 32 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Gołdapska 34 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 35 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 41 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 42 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 43 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Gołdapska 44 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 45 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gołdapska 46 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gołdapska 49 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gołdapska 50 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 51 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Gołdapska 53 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Gołdapska 54 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 59 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 60 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gołdapska 61 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 64 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 65 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 69 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 70 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gołdapska 72 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Gołdapska 73 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gołdapska 74 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 75 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Gołdapska 78 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/0
Białystok, ul. Gołdapska 79 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Gołdapska 80 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gołdapska 81 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 108 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 116 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Gołdapska 117 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Gołdapska 118 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6
Białystok, ul. Gołdapska 123 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Gołdapska 127 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.