Księgi wieczyste, Białystok, ul. Łomżyńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Łomżyńska 2 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Łomżyńska 2/1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Łomżyńska 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Łomżyńska 6 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Łomżyńska 8 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Łomżyńska 11 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.