Księgi wieczyste, Białystok, ul. Próżna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Próżna 2 21 lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Próżna 3 26 lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Próżna 4 25 lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Próżna 8 1 lokali BI1B/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.