Księgi wieczyste, Białystok, ul. Rysia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Rysia 1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Rysia 2 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Rysia 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Rysia 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Rysia 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Białystok, ul. Rysia 6 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Rysia 8 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Białystok, ul. Rysia 14 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Rysia 16 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Białystok, ul. Rysia 18 2 lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Rysia 20 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/2
Białystok, ul. Rysia 22 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Rysia 24 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Białystok, ul. Rysia 26 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Rysia 28 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.