Księgi wieczyste, Białystok, ul. Żółta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Białystok, ul. Żółta 2 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/1
Białystok, ul. Żółta 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Żółta 6 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Białystok, ul. Żółta 9 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Białystok, ul. Żółta 13 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.