Księgi wieczyste, Szepietowo, ul. Robotnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Szepietowo, ul. Robotnicza 1 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Robotnicza 3 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/3
Szepietowo, ul. Robotnicza 4 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/9
Szepietowo, ul. Robotnicza 5 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/0
Szepietowo, ul. Robotnicza 6 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/2
Szepietowo, ul. Robotnicza 7 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Robotnicza 8 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/3
Szepietowo, ul. Robotnicza 9 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/4
Szepietowo, ul. Robotnicza 11 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/4
Szepietowo, ul. Robotnicza 12 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/1
Szepietowo, ul. Robotnicza 13 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Robotnicza 14 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/5
Szepietowo, ul. Robotnicza 15 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/3
Szepietowo, ul. Robotnicza 17 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/4
Szepietowo, ul. Robotnicza 19 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/7
Szepietowo, ul. Robotnicza 23 brak lokali LM1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.