Księgi wieczyste, Brusy, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Brzozowa 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Brzozowa 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Brzozowa 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Brusy, ul. Brzozowa 9A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Brzozowa 15 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.