Księgi wieczyste, Brusy, ul. Harcerska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Harcerska 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Harcerska 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.