Księgi wieczyste, Brusy, pl. Jana Pawła II

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, pl. Jana Pawła II 11 3 lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, pl. Jana Pawła II 19 2 lokali SL1C/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.