Księgi wieczyste, Brusy, ul. Mściwoja II

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Mściwoja II 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Mściwoja II 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Brusy, ul. Mściwoja II 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Brusy, ul. Mściwoja II 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Mściwoja II 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Mściwoja II 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Mściwoja II 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Mściwoja II 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Brusy, ul. Mściwoja II 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Mściwoja II 15 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Mściwoja II 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Brusy, ul. Mściwoja II 18 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Mściwoja II 19 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Brusy, ul. Mściwoja II 20 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.