Księgi wieczyste, Brusy, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Ogrodowa 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Ogrodowa 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Ogrodowa 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Ogrodowa 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Ogrodowa 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Ogrodowa 14 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Ogrodowa 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Brusy, ul. Ogrodowa 20 14 lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Ogrodowa 22 15 lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Ogrodowa 24 13 lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Ogrodowa 26 16 lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Ogrodowa 30 22 lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Ogrodowa 36 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Ogrodowa 43 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.