Księgi wieczyste, Brusy, ul. Prusa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Prusa 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Prusa 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Prusa 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Prusa 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/3
Brusy, ul. Prusa 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Brusy, ul. Prusa 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Prusa 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Prusa 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Brusy, ul. Prusa 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Prusa 14 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.