Księgi wieczyste, Brusy, ul. Stokrotki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Stokrotki 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Brusy, ul. Stokrotki 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Brusy, ul. Stokrotki 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Stokrotki 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.