Księgi wieczyste, Brusy, ul. Świętopełka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Świętopełka 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Świętopełka 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Świętopełka 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Świętopełka 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Świętopełka 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Brusy, ul. Świętopełka 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Brusy, ul. Świętopełka 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Świętopełka 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Świętopełka 9 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Świętopełka 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Świętopełka 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Świętopełka 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Świętopełka 14 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Świętopełka 15 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Brusy, ul. Świętopełka 16 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Brusy, ul. Świętopełka 17 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Brusy, ul. Świętopełka 18 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Brusy, ul. Świętopełka 20 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.