Księgi wieczyste, Brusy, ul. Tęczowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Brusy, ul. Tęczowa 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Brusy, ul. Tęczowa 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Brusy, ul. Tęczowa 7 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Brusy, ul. Tęczowa 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.