Księgi wieczyste, Kruszyn

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kruszyn, Kruszyn 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Kruszyn, Kruszyn 4C brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Kruszyn, Kruszyn 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Kruszyn, Kruszyn 5A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9
Kruszyn, Kruszyn 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Kruszyn, Kruszyn 11 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.