Księgi wieczyste, Piekiełko

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Piekiełko, Piekiełko 57 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Piekiełko, Piekiełko 57A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.