Księgi wieczyste, Widno

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Widno, Widno 2 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Widno, Widno 3 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Widno, Widno 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/5
Widno, Widno 5 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Widno, Widno 6 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Widno, Widno 10 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Widno, Widno 10A brak lokali SL1C/xxxxxxxx/6
Widno, Widno 13 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.