Księgi wieczyste, Czersk, ul. Batorego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czersk, ul. Batorego 1 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czersk, ul. Batorego 4B 3 lokali SL1C/xxxxxxxx/7
Czersk, ul. Batorego 6 2 lokali SL1C/xxxxxxxx/1
Czersk, ul. Batorego 10 3 lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czersk, ul. Batorego 14 5 lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czersk, ul. Batorego 16 3 lokali SL1C/xxxxxxxx/4
Czersk, ul. Batorego 17 1 lokali SL1C/xxxxxxxx/2
Czersk, ul. Batorego 20 3 lokali SL1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.